Eindelijk Zon

Zonnepanelen in Nederland presteren goed

Uit de actie “Tel de Zon”, waarin zonnepanelen-bezitters in de week van 12 tot 18 mei bijhielden hoeveel zonnestroom er door hun systeem werd opgewekt, bleek dat het overgrote deel van de pv-systemen goed tot zeer goed presteerden. Zo'n 5000 mensen, verspreid over het gehele land, deden mee. De gemiddelde opbrengst van de systemen was 33,4 kWh per kWp geïnstalleerd vermogen. Voor Gelderland was het gemiddelde 30,7 kWh per kWp.

Bij het interpreteren van de opbrengst is rekening gehouden met type panelen, totaal vermogen, hellingshoek en oriëntatie. Ook heeft men gekeken naar de lokale zonne-instraling. Per systeem is zo gekeken of het goed functioneerde. Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht.
Het ging bij deze actie over de prestaties in één week. De Stichting Monitoring Zonnestroom legt op deze pagina uit wat er allemaal een rol speelt bij het bepalen van de prestaties van een zonnestroom-systeem.
Om in de gaten te houden hoe de pv-installatie presteert, is monitoring over een langere periode raadzaam. Eindelijk Zon gebruikt hiervoor Solarboulevard.

Gepubliceerd op 06-06-2014