Eindelijk Zon

Zo werkt de zonneboiler

De Solesta zonneboiler werkt volgens het doorstroomprincipe. Kort geschetst wil dit zeggen dat de zonneboiler voor de bestaande verwarmingsinstallatie geplaatst wordt en dat het koud water eerst door de zonneboiler stroomt voordat het (voor)verwarmd aankomt in de bestaande verwarmingsinstallatie.

Wanneer de zon schijnt, start de pomp(1) van de zonneboiler en wordt er koud water vanuit het buffervat naar de verdeler(2) van de vacuümbuizen gepompt. Door het opwarmen van de vacuümbuizen(3) wordt het water in de verdeler opgewarmd tot ±90°C. Het hete water loopt dan terug naar de zonneboiler waar het zijn warmte afgeeft aan het water in het buffervat (4). Dit alles gebeurt in een gesloten circuit.

Wanneer er nood is aan warm water zal het koude sanitair water eerst door het buffervat lopen waar het (voor)verwarmd wordt (tot zelfs ±70°C). Dit gebeurt door het water in het buffervat via een warmtewisselaar(5). Vervolgens komt het water aan in de bestaande verwarmingsinstallatie(6). Deze hoeft enkel nog maar bij te verwarmen of zelfs helemaal niets meer doen.