Eindelijk Zon

Veelgestelde vragen

Over Eindelijk Zon

Kan ik partner worden van Eindelijk Zon?

Ja, Eindelijk Zon is altijd op zoek naar samenwerking en naar partners. Hebt u interesse? Neem contact met ons op via info@eindelijkzon.nl.

Wat moet ik doen als ik buiten het gebied woon?

Woont u in een andere regio dan op onze site is aangegeven, neemt u gerust contact op met Eindelijk Zon via info@eindelijkzon.nl. Wij bekijken dan samen met u wat mogelijk is.

In welk gebied is Eindelijk Zon actief?

Op dit moment zijn we actief in Nijmegen en de regio's daar omheen. Een scherpe scheidslijn is niet te trekken, maar we zijn actief in een cirkel tot ongeveer 70 km rond Nijmegen. Neem gerust contact met ons op, ook al woont u wat verder weg. Wellicht kunnen we u toch een interessant aanbod doen. 

Over het aanbrengen van zonnepanelen

Wat moet ik regelen bij de netbeheerder?

Voor de energievoorziening heeft u te maken met het energiebedrijf (u betrekt daar de elektriciteit en/of het gas van) en de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aansluiting, de bemetering en het transport van stroom en gas. 

U moet vooraf controleren of uw meter geschikt is voor de teruglevering. Hoewel de meeste energiemeters geschikt zijn om de teruglevering van zonne-energie te meten, is het belangrijk dat u dit navraagt. Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij uw netbeheerder.

Nádat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, moet u de netbeheerder informeren over uw zonnepanelen-installatie. Dat kan via de site energieleveren.nl: u registreert daar uw installatie. Het verdient aanbeveling om ook uw energiebedrijf te informeren. Dat is op zich niet verplicht maar u kunt direct ook vragen om verlaging van uw termijnbedrag!

Heb ik een vergunning nodig?

Normaal gesproken niet. Een zonnepanelen-installatie wordt altijd zodanig geïnstalleerd dat voldaan wordt aan alle bepalingen in het bouwbesluit. Is het gebouw een monument of stadsbeeldobject, is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Op platte daken, waarbij de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is er meestal geen vergunning nodig. In andere gevallen is een omgevingsvergunning vereist. Via www.omgevingsloket.nl kunt u opzoeken of u een vergunning nodig heeft. 

Ook wanneer zonnepanelen op open terrein worden geplaatst, kan een vergunning nodig zijn. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen kunt u lezen in de brochure Zonnecollectoren en zonnepanelen van het Ministerie:

Wat heb ik nodig?

Naast zonnepanelen hebt u een omvormer nodig. Verder zijn haken, een rail en montagemateriaal nodig. Eindelijk Zon zorgt via de installateur voor de levering van alles wat u nodig hebt. Tijdens de installatie zorgt het installatiebureau voor alles. U hebt er geen omkijken naar.

De totale installatie zit bij de prijs inbegrepen, als er sprake is van extra werkzaamheden (bijvoorbeeld in de meterkast of voor het aanbrengen van een dak-doorvoer) wordt dit altijd vooraf met u besproken. U weet waar u aan toe bent, en Eindelijk Zon neemt u alle zorgen uit handen!

Hoe weet ik of mijn dak geschikt is?

Er zijn een paar factoren die bepalen of uw dak geschikt is om zonnepanelen op te installeren:

 • omvang (dit bepaalt hoeveel panelen u kunt plaatsen);
 • schaduwval en belemmering instraling door hoge objecten (ligt uw dak wel voldoende in de zon, wordt de lichtinval op het dak niet te veel beperkt door hoge objecten zoals bomen of bebouwing);
 • ligging (het dak moet bij voorkeur richting zuiden liggen, maar bij bepaalde hellingshoeken is ook een dak richting oosten of westen nog wel geschikt, zij het dat de opbrengst dan wat lager zal zijn).

Voor een eerste snelle bepaling of uw dak geschikt is, gebruiken wij het instralingsdiagram. U bepaalt als eerste de richting van uw dak (dit kan prima met een satelietkaart van Bing maps of Google maps). 

Vervolgens zoekt u uw hellingshoek op: u weet dan op welke cirkel u zit.

Met deze twee gegevens kunt u bepalen wáár u in het diagram zit: u kunt vervolgens via de gebieden tussen de witte lijnen zien met welk percentage u rekening moet houden. Zo ziet u dat, wanneer uw dak een hellingshoek heeft van rond de 30 graden, u ook met een dak op oost of west nog tussen de 80 en 90 procent opbrengst kunt verwachten.

Deze 'opbrengstfactor' moet u overigens nog wel vermenigvuldigen met de factor die in Nederland gehanteerd wordt bij het bepalen van de hoeveelheid instraling: voor Nijmegen e.o. hanteren wij daarvoor een factor tussen de 88 en 90%. Dat wil zeggen dat u bij een installatie van 1000 Wattpiek een opbrengst per jaar kunt verwachten tussen de 880 en 900 kWh. 

Kan mijn oude draaimeter nog gebruikt worden?

In Nederland zijn nog veel zogenaamde analoge draaimeters in omloop, ook wel Ferrarismeter genoemd. Wanneer uw zonnepanelen meer stroom leveren dan u zelf verbruikt, zal deze meter terugdraaien. U 'saldeert' dan automatisch. Het probleem is dat in sommige gebieden de netbeheerder als anit-fraude maatregel een terugloopblokkering in de meter heeft aangebracht. In dat geval is de meter niet geschikt om de teruglevering te registreren. Als de meter goed terugdraait, kunt u hem rustig laten zitten. 

De meters zijn echter niet geijkt om ook correct terug te draaien: dat kunt u gemakkelijk controleren (álle stroomverbruikers - dus ook koelkast e.d. -

uitschakelen, controleren op de omvormer hoeveel kWh is opgewekt en kijken of de meter een corresponderend aantal kWh is teruggedraaid). Indien de meter negatief verbruik aangeeft, kan dit bij sommige netbeheerders en energiebedrijven een probleem geven omdat men dit niet administratief kan verwerken. 

Deze Ferraris meters worden niet meer geïnstalleerd: als u er een heeft hangen en hij draait goed terug, adviseren wij u om de meter te houden

Hoe weet ik of mijn meter geschikt is voor zonnepanelen?

Er zijn helaas veel soorten meters in Nederland geïnstalleerd. Wij raden aan om bij twijfel altijd even contact op te nemen met uw netbeheerder. Via de 'mijnnetbeheerder-pagina' op www.aansluitingen.nl kunt u opzoeken wie uw netbeheerder is. Uw netbeheerder kan u meteen vertellen of uw meter geschikt is. Als

Analoge meter zonder draaischijfdit niet het geval is, zal men gratis een nieuwe 'slimme meter' komen installeren. 

Als u een analoge draaimeter heeft, bekijk dan hier het antwoord. Een analoge meter zonder draaischijf (zie afbeelding rechts) is niet geschikt. Meestal is bij nieuwbouw of bij een gerenoveerde meterkast een digitale meter geïnstalleerd. Een dergelijke meter is meestal geschikt, maar niet in alle gevallen! Zo is bijvoorbeeld de digitale meter van Oxxio niet geschikt! Neem bij twijfel altijd even contact op met de netbeheerder.

Waarom moet ik mijn verbruik weten?

U krijgt voor elk kWh, die u met de zonnepanelen opwekt, hetzelfde bedrag als u moet betalen aan uw energieleverancier. Dit noemt men 'salderen'. Wekt u meer op dan u verbruikt, krijgt u voor die stroom nog wel een vergoeding, maar die is niet meer dan de pure opwekkingskosten zonder de energiebelasting of btw (ongeveer 7 ct). Stem dus het vermogen van de zonnepanelen-installatie af op uw verbruik (houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in uw gezinssamenstelling, waardoor u in de nabije toekomst minder gaat verbruiken, bijvoorbeeld kinderen die de deur uit gaan). 

Over het bestellen van zonnepanelen

Ik heb nog een aantal vragen. Waar kan ik die stellen?

Deze stelt u aan onze adviseur, die u thuis komt bezoeken. Daarnaast organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten over zonne-energie, zonnepanelen en de praktische kanten van aanschaf, financiering, installatie en ingebruikname. U bent welkom met al uw vragen. U kunt uiteraard ook terecht bij Eindelijk Zon via ons e-mailadres: info@eindelijkzon.nl.

Ik heb wel interesse. Wat gebeurt er als ik me aanmeld?

Voordat u een definitieve keuze maakt, is het belangrijk dat u een paar zaken bekijkt:

 • uw huidige elektriciteitsverbruik (aangezien de door u opgewekte energie a.h.w. afgetrokken wordt van uw rekening dient u de omvang van uw installatie enigszins af te stemmen op uw verbruik);
 • is uw meter geschikt om de teruglevering goed te registreren (op zonnige dagen verbruikt u minder dan hetgeen de zonnepanelen opwekken: deze stroom wordt aan het net geleverd, maar u profiteert ervan omdat deze teruggeleverde stroom van uw rekening wordt afgetrokken);
 • omvang en geschiktheid (ligging, hellingshoek) van uw dak;
 • is er een vergunningsplicht, woont u in een monument of stadsbeeldobject: dan zijn er aanvullende regels.

Onze adviseur komt vrijblijvend bij u thuis om uw situatie en uw voordeel te bespreken.

Over monitoring

Hoe weet ik of mijn zonnesysteem goed werkt?

De omvormer, de centrale kast in huis, registreert de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Deze wordt uitgedrukt in kWh (kilowatt per uur). De productiehoeveelheid kunt u bij sommige omvormers aflezen op het display. De grotere omvormers van Mastervolt geven daarbij tot 30 dagen terug precies aan hoeveel er op een dag is opgewekt. De kleinere omvormers hebben meestal wel een 'poort' waar u de computer op kunt aansluiten. Dan is er de mogelijkheid om de gegevens direct uit te lezen en op te slaan op uw eigen computer.

Daarnaast biedt Eindelijk Zon de mogelijkheid om deel te nemen aan Solarboulevard: tegen betaling van een eenmalig installatiebedrag en een jaarlijks abonnement. Daarbij worden de resultaten online opgeslagen in een database. U krijgt uw eigen webpagina met de gegevens over de opbrengst van de panelen op uw woning. Uw persoonlijke webpagina is ook via smartphone of tablet te benaderen.

Veel moderne omvormers hebben tegenwoordig zelf een (vaak draadloze) oplossing om via een internetpagina uw opbrengsten te controleren. De meerwaarde van een Solarboulevard abonnement zit hem in het feit dat Eindelijk Zon als leverancier uw systeem in de gaten houdt, maar belangrijker nog: wij controleren in hoeverre uw systeem in de pas loopt met andere gelijksoortige systemen in uw omgeving. Het kan immers zijn dat de panelen niet optimaal renderen. Wij controleren dat dagelijks en u krijgt bericht van ons in het geval er "iets aan de hand is". Samen bepalen we dan welke acties ondernomen moeten worden om uw systeem weer optimaal te laten presteren.

Kan ik op de teruglevermeter zien hoeveel er is opgewekt?

Neen. De terug-levermeter registreert alleen het aantal kWh dat u daadwerkelijk aan het elektriciteitsnet terug-levert. Maar u verbruikt zelf ook stroom die wordt opgewekt, alleen wordt dit aantal kWh nergens gemeten. U kunt wel het aantal kWh nemen dat totaal is opgewekt (dat ziet u op het display van de omvormer of in het monitoringsysteem Solarboulevard) en daar het aantal kWh, dat op de terug-levermeter staat, van aftrekken. Dan weet u hoeveel kWh u zelf heeft verbruikt.  

Over uw investering

Hoe is de garantie geregeld?

De fabrikanten van onze zonnepanelen geven 10 jaar garantie op de kwaliteit van de zonnepanelen (productgarantie). Daarnaast geldt een vermogensgarantie: de panelen geven nog 80% van hun oorspronkelijke vermogen na 25 jaar.

De installatiebureaus geven 18 maanden garantie op hun installatiewerkzaamheden. De omvormer heeft een standaardproductgarantie van 5 jaar.

Naast bovenstaande producent garanties, geeft Eindelijk Zon de mogelijkheid tot een opbrengstgarantie. Presteren de panelen minder dan beloofd, dan betalen wij het verschil uit! Dit vormt een onderdeel van onze monitoring-optie.

Waar hangt het rendement van af?

Hoe hoog uw rendement is, hangt af van het aantal zonnepanelen dat u laat plaatsen. Daarnaast zijn er veel andere factoren, zoals hoeveelheid en intensiteit van de zonne-uren, de stand van de panelen, de hoeveelheid schaduw, inflatie en de stijging van de energieprijs. Onze adviseur bespreekt dit met u en rekent het u voor.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn investering heb terugverdiend?

Het is lastig om daar harde uitspraken over te doen. Het hangt onder andere af van de ontwikkeling van energieprijzen en van de keuze van uw pakket: hoe meer zonnepanelen u kunt plaatsen, hoe groter de netto opbrengst per maand zal zijn en hoe lager de vaste kosten relatief uitvallen. Maar ook andere factoren spelen een rol. Denk aan de ligging van uw dak. Onder Uw voordeel ziet u wat de mogelijkheden zijn.

Over zonnepanelen

KIWA beweert dat zonnepanelen een veel lager rendement hebben

In februari 2013 gaf KIWA (het Nederlandse test-instituut) aan dat de opbrengst van zonnepanelen (op termijn) veel lager is dan de beloofde 80-90%. Dit zou gelden voor situaties waar panelen van slechte kwaliteit geleverd zijn en ook nog eens niet-vakkundig zijn geïnstalleerd. Eindelijk Zon werkt uitsluitend met kwaliteits-panelen en omvormers en met betrouwbare installatiebureaus die hun kwaliteit bewezen hebben. Inmiddels heeft KIWA zich gedistantieerd van het bericht. Het blijkt een storm in een glas water te zijn. Jammer, het brengt veel mensen onterecht aan het twijfelen.

Via de mogelijkheid om de opbrengst te monitoren (u kunt op ieder moment de opbrengst van uw installatie online zien) en deze te vergelijken met andere installaties in uw omgeving, wordt u onmiddellijk geïnformeerd zodra uw installatie minder rendeert dan verwacht.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

De zonnepanelen van fabrikanten waar Eindelijk Zon mee werkt zijn door-en-door getest door het Duitse testbureau TÜV. Eind 2012 is er veel rumoer geweest vanwege Scheuten panelen, die in brand konden vliegen. Deze panelen waren voorzien van ondeugdelijke connectoren (junction box) waardoor er bij veel zonneschijn een te hoge spanning op de connectoren kon ontstaan, Door de te goedkoop geproduceerde aanslutingen konden er vonken ontstaan, waardoor het paneel in brand kon vliegen. Scheuten Solar zat in zwaar weer en hoopte door panelen goedkoper te produceren de bui voor te blijven. Inmiddels is Scheuten Solar nu echt failliet. De leveranciers van de panelen hebben alle problemen onder de garantieregeling zelf moeten oplossen. Zuur voor de betrokkenen, maar het ging hier om een uitzonderlijk geval. 

Dat neemt niet weg dat deze kwestie wel aantoont, dat een goede kwaliteit van belang is en dat het onverstandig is om met partijen van onbekende herkomst in zee te gaan.    

Het kost toch heel veel energie om zonnepanelen te produceren?

Zonnepanelen zijn meestal gemaakt op basis van silicium. Dit zit in zand, een van de meest voorkomende elementen op de wereld. Om zand om te zetten naar silicium is echter wel veel energie noodzakelijk. Toch bedraagt de energie-terugverdientijd van een zonnepaneel maar ongeveer één tot anderhalf jaar. In deze tijd produceert het paneel dus even veel energie als dat de complete fabricage gekost heeft.

Alle opgewekte energie daarna is dus winst en zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee!

Is er een subsidieregeling?

Landelijk gezien is er geen subsidiemogelijkheid meer (u kunt wel de btw terugvragen). Wel zijn er misschien mogelijkheden in uw woonplaats. Wij kennen de mogelijkheden en helpen u gebruik te maken van een regeling als deze voor u van toepassing is. Wij menen dat u zonder subsidies toch tegen een aantrekkelijk rendement kunt behalen op uw groene investering.

Naast subsidie bestaan er ook mogelijkheden voor het aanvragen van een aantrekkelijke lening (ook is het in sommige plaatsen mogelijk om een duurzaamheidslening af te sluiten). Of u hiervan gebruik kan maken is afhankelijk van de gemeente waarin u woont: klik hier om te kijken of deze regeling in uw gemeente bestaat.

Hebben zonnepanelen in Nederland wel zin?

Misschien zou u het niet verwachten, maar de verdeling van zonne-energie over het aardoppervlak is heel gelijkmatig. Het verschil in jaarlijks beschikbare energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht, iets minder dan de helft van wat maximaal haalbaar is. Wel is er een groot verschil in de seizoenen. Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de energie kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet: met name op hele zonnige dagen in de lente en in de zomer wekt u meer op dan u op dat moment kunt verbruiken. Deze opwekte stroom wordt als het ware dan voor u 'geparkeerd' op het elektriciteitsnet. De teruglevermeter registreert de opgewekte kWh, later als u bijvoorbeeld op een andere dag in de winter deze stroom verbruikt, wordt deze van uw rekening afgetrokken.

De zon hoeft niet te schijnen om toch voordeel op te leveren. Zonnepanelen kunnen ook indirect licht omzetten in elektriciteit. Uiteraard levert dit wel minder energie dan een volle zon: de hoeveelheid instraling bepaalt hoeveel elektriciteit de zonnecellen op het paneel kunnen opwekken. In Nederland ontstaat zo'n 50 tot 60% van de opbrengst van zonnepanelen tijdens bewolkt weer, dus via de indirecte instraling.

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel is een plaat waarop zonnecellen zijn aangebracht. Het zonnepaneel wordt op het dak gemonteerd. Vlakbij de zonnepanelen, bijvoorbeeld op zolder, wordt een omvormer geplaatst. De omvormer wordt aangesloten op een stopcontact en maakt van de elektrische energie 230 volt wisselspanning. Zo wordt automatisch elektriciteit voor uw woning geleverd.

Wat betekent Wp?

Wp (wattpiek) geeft het vermogen van een zonnepaneel aan. Om precies te zijn: het nominale vermogen van een zonnepaneel dat getest is onder standaardomstandigheden. Wij gaan er in onze berekeningen van uit dat één wattpiek in de omgeving van Nijmegen een opbrengst heeft van gemiddeld 0,9 kWh stroom per jaar. Daarbij zijn de panelen op het zuiden gericht onder een hoek van ongeveer 30 graden. Eén paneel van 180 Wp zal dus onder de juiste omstandigheden ca. 162 kWh per jaar aan stroom opwekken.

De Wp aanduiding is een eenheid die voor elk zonnepaneel hetzelfde is (merk, type, wat dan ook); zo kunnen zonnepanelen met elkaar vergeleken worden. 

Wat betekent kWh?

Gedurende het jaar verbruikt u elektriciteit of wekt u het op. Dat wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Een gemiddeld huishouden (2,3 personen) verbruikte in 2010 per jaar zo'n 3.500 kWh stroom.

Het verbruik van een elektrisch apparaat wordt meestal in aantal Watt aangeduid: u kunt daarmee uitrekenen hoeveelheid kWh een apparaat per uur verbruikt. Om het aantal kilowatt te bepalen, delen we eerst door 1000. Zo zal bijvoorbeeld een lamp van 200 Watt per uur 200/1000 = 0,2 kWh verbruiken. Een dergelijke lamp kost u dus (bij een prijs van 0,23 ct/kWh) ongeveer 3,3 ct per uur.

Wat wordt er bedoeld met 'salderen'?

De door uw installatie opgewekte stroom wordt als het ware afgetrokken van uw verbruik: u krijgt daardoor voor elk door uw zonnepanelen opgewekt kWh dezelfde prijs als die u aan uw energiemaatschappij moet betalen. Dit noemt men "salderen". Dit is vastgelegd in de wet en elke energiemaatschappij moet hier aan meewerken. 

Als u meer opwekt dan u verbruikt, wordt u een netto leverancier. Voor de energiemaatschappij bent u dan een "min"-consument. Voor elk kWh dat u meer produceert dan u verbruikt, is de energiemaatschappij verplicht om u een 'redelijke vergoeding' te geven. In de praktijk betekent dit dat u rond de 6 tot 7 cent per kWh krijgt: dat zijn de kosten voor het opwekken van een kWh elektriciteit. Wij raden u dan ook aan om het vermogen van uw zonnepanelen-installatie af te stemmen op uw elektriciteitsverbruik (houdt ook rekening met aankomende veranderingen in uw gezinssamenstelling, want deze beïnvloeden uw elektriciteitsverbruik). 

Dat wij in Nederland voor een kWh zo'n 23 cent moeten betalen, komt vooral door de energiebelasting en de btw!

Als de stroom uitvalt, blijft alles dan werken op de stroom van de zonnepanelen?

Helaas, zonnepanelen zijn geen back-up voorziening tegen stroomuitval. Een zonnepanelen-installatie op uw dak is een zogenaamd netgekoppeld systeem. Via de omvormer wordt de gelijkstroom van de panelen omgezet naar wisselstroom. Uit oogpunt van veiligheid is het verplicht dat de omvormer uitschakelt als er geen spanning meer zit op het elektriciteitsnet: als een elektricien voor onderhoudswerkzaamheden de stroom uitschakelt, moet zij/hij er zeker van kunnen zijn dat de installatie stroom-loos is.

Webshop

Zichttermijn

Voor Eindelijk Zon bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld.

Controleer alstublieft direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we u vriendelijk zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om dit te melden.

Bent u niet tevreden over het artikel, dan kunt u het retourneren.

U kunt het artikelen retourneren:

 • Binnen de zichttermijn van 14 dagen.
 • Als het artikel compleet is in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en fabrieksverpakking.
 • Als het artikel defect is bij ontvangst of binnen 14 dagen na ontvangst.

Sommige artikelen kunt u niet retourneren:

 • Producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast.
 • Producten die aangesloten zijn geweest.
 • Producten waarvan labels zijn verwijderd.

Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het volgende van belang:

 • Voeg altijd de retourbon bij het pakket.
 • Stuurt u meerdere pakketten terug en heeft u maar één retourbon, voeg dan bij de andere pakketten een briefje met daarop uw naam, adres en klantnummer.

U mag de te retourneren artikelen ook bij ons afgeven in de Eindelijk Zon winkel, neem dan ook altijd uw retourbon mee en neem vooraf telefonisch contact met Eindelijk Zon op:

Kerkenbos 101115

6546 BJ Nijmegen

024 - 401 1837

Werkdagen geopend tussen 09.00-17.00

Retourzenden

Stappenplan:

 1. Controleer of het artikel voor retourneren in aanmerking komt en of de termijn voor retourneren nog niet is verstreken.
 2. Meldt u retournering aan Eindelijk Zon via info@eindelijkzon.nl of 024 – 401 1837 en vermeldt daarbij uw ordernummer.
 3. Verzeker uzelf er van dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd is, met eventuele labels er nog aan en in originele verpakking.
 4. Verpak het geheel deugdelijk en verzend het artikel samen met uw retourbon naar:

Eindelijk Zon

Kerkenbos 10115

6546 BJ Nijmegen

U mag de te retourneren artikelen ook zelf afgeven bij Eindelijk Zon op bovenstaand adres. Neem in dit geval ook altijd eerst contact op via 024 – 401 1837 of info@eindelijkzon.nl voor het maken van een afgifteafspraak.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Eindelijk Zon niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgezonden artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer of traceercode en bewaar deze goed. De kosten van retourzendingen zijn voor de koper.

Zodra de retourzending is verwerkt ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Eindelijk Zon betaalt u dan het orderbedrag van het teruggestuurde artikel terug.

Geld terug

De geld terug termijn gaat in op het moment dat uw retourzending door Eindelijk Zon is ontvangen en verwerkt.

Als u de bestelling heeft gedaan met iDEAL of bankoverschrijving, dan kunt u het retourbedrag binnen ongeveer 3 dagen op uw rekening verwachten. Als u heeft betaald met creditcard, houdt dan rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 10 dagen.

De maximale termijn voor terugbetaling van uw betaling is 30 dagen, wettelijk bepaald.


Retour buiten voorwaarden

Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden teruggestuurd, dan komt de betalingsplicht niet te vervallen. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze klantenservice: info@eindelijkzon.nl of 024 – 401 1837

Bestelling plaatsen

Om een artikel aan te schaffen in de webshop van Eindelijk Zon onderneemt u de volgende stappen:

 1. Ga naar https://eindelijkzon.nl/producten voor een overzicht van het assortiment.
 2. Klik op het artikel dat u wilt bestellen om naar de artikelpagina te gaan. Hier vindt u ook de uitgebreide beschrijving van het artikel en de specificaties.
 3. Klik op bestel product om het artikel te bestellen.
 4. U komt dan terecht in de winkelwagen. Hier kunt u het aantal bepalen dat u van een bepaald artikel wilt bestellen.
 5. Wilt u meer artikelen bestellen, klik dan op de ‘ik wil verder winkelen’. Om de bestelling af te ronden klikt u op ‘direct afrekenen’.
 6. Wanneer u klikt op ‘direct afrekenen’ komt u in het venster ‘uw bestelling’. Hier vult u uw gegevens in voor de factuur en vervolgens kiest u de wijze van betaling. Wanneer u akkoord gaat met de betalingsplicht en de algemene voorwaarden klikt u op ‘ga naar de betaling’ om uw betaling af te ronden.
 7. De order wordt dan voor u verwerkt en binnen 5 werkdagen kunt u de artikelen ophalen bij Eindelijk Zon tijdens kantooruren. U ontvangt per mail en/of telefonisch bericht zodra de artikelen voor u klaar staan. Ophalen kan bij het onderstaande adres:
 8. Wilt u de materialen bezorgd en/of gemonteerd hebben dan is dit tegen meerkosten mogelijk. Wij nemen met u contact op om dit verder met u af te stemmen. Uw bestelling wordt pas definitief als de afstemming is geweest over deze meerkosten.


Eindelijk Zon

Kerkenbos 10115

6546 BJ Nijmegen

024 - 401 1837

info@eindelijkzon.nl