Eindelijk Zon

Het 7-stappenplan van Eindelijk Zon


Schouw door het installatiebureau

Voordat de installatie kan worden aangesloten, komt het installatiebedrijf een technische schouw uitvoeren. Zij willen goed voorbereid bij u aan de slag. Samen met u doorlopen zij een aantal stappen:

Is de energiemeter geschikt?

De ervaring leert dat de meeste energiemeters geschikt zijn voor een installatie van zonne-energie.

Hebt u een “ouderwetse” draaischijfmeter, dan hoeft u zich niet aan te melden. Bij draaischijfmeters is het van belang om te weten dat deze meters niet geijkt zijn voor teruglevering. Er kan door de netbeheerder geen garantie gegeven worden dat alle opbrengsten ook goed geregistreerd worden. Wilt u echt zekerheid of voldoet uw meter niet? Dan kunt u de meter laten vervangen door uw netbeheerder. Bij Liander en Enexis zijn hieraan geen kosten verbonden.

Hebt u al een digitale meter, dan moet u zich na installatie aanmelden. De reden hiervoor is dat bij een digitale meter de teruglevering apart geregistreerd wordt en dus ook apart wordt afgerekend. Bij de jaarlijkse meteropname moeten ze ook de teruglevering apart registreren.

Weet u het niet zeker? Vraag het dan zelf na bij uw netwerkbedrijf of vraag de Eindelijk Zon adviseur dit voor u te doen.

Bepaal op deze website wie bij u de netbeheerder is. Daar vindt u het telefoonnummer dat u kunt bellen om uitsluitsel.

Om zeker te weten of uw energiemeter geschikt is, volstaat de vraag "Is mijn energiemeter geschikt voor het terugleveren van zonne-energie en moet ik nog extra maatregelen nemen?"

Is er een vrije groep in de groepenkast

In de groepenkast moet een vrije groep beschikbaar zijn of moet er ruimte zijn om een extra groep te plaatsen. Dit is meestal het geval. Geen ruimte voor een extra groep? Dan kunnen meerkosten ontstaan. Dit wordt u dan bij de technische schouw gemeld.

Wat is de beste plaats voor de omvormer

De zonnepanelen worden via een kabel aangesloten op de omvormer. De omvormer bevindt zich bij voorkeur in uw woning. Het is mogelijk om de omvormer buiten onder een afdak te plaatsen, mits droog en niet in de volle zon. Wij adviseren deze zo dicht mogelijk bij de panelen te installeren. Houd rekening met enige geluidsproductie van de omvormer. Vanwege de noodzakelijke ventilatie is het raadzaam de omvormer niet te plaatsen in een te kleine ruimte of kast.

Hoe lopen de kabels vanaf het dak, via de omvormer naar de groepenkast.

De installateur legt een kabel aan vanaf het dak naar de te plaatsen omvormer in uw woning en vanaf deze omvormer naar uw meterkast. Vanaf de omvormer moet een aparte kabel naar de groepenkast in uw woning komen. Vaak zijn er lege leidingen die hiervoor kunnen dienen. Zo niet, dan wordt overlegd hoe de de kabel het beste kan lopen. We gaan standaard uit van “de meest economische route”. Dit houdt in dat als u speciale eisen hebt over de loop van de kabel, de installateur u informeert over mogelijke meerkosten.

Hoeveel panelen zijn er gepland

De installateur beoordeelt of het eerder door de adviseur uitgerekende aantal panelen inderdaad geplaatst kan worden.

Hoe is de toestand van het dak

Bij het installeren op een plat dak, worden consoles geplaatst die gevuld worden met een ballastgewicht om te voorkomen dat bij storm de panelen gaan schuiven. Het dak moet natuurlijk bestand zijn tegen dit extra gewicht. Bij twijfel kan het voorkomen dat we een bouwkundige om advies vragen.

Voor schuine daken geldt dat de dakpannen in een goede conditie moeten zijn en er geen kans op schade is bij het plaatsen van de panelen.

Hoe is de bereikbaarheid van de woning

De monteurs die panelen installeren werken met een steiger of een hoogwerker. Er moet natuurlijk wel ruimte zijn om deze te kunnen plaatsen. Ook moet de afstand vanaf de weg naar de woning aanvaardbaar zijn. De schouw geeft hierover uitsluitsel. Bij afwijkingen kunnen meerkosten ontstaan.

Het installatiebureau verzamelt alle informatie. In geval van meerkosten wordt dit met u besproken. Op basis van deze bevindingen ontvangt u van ons een offerte en wordt u verzocht 30% van het offertebedrag aan te betalen. Daarna gaan we over tot: