Eindelijk Zon

Het 7-stappenplan van Eindelijk Zon


Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Vrijwel alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Hoe de panelen worden geplaatst, hangt af van het type dak. Verder moet uw dak in goede conditie verkeren. Tijdens de schouwing beoordelen wij ook of uw dak van voldoende kwaliteit is om een goede installatie mogelijk te maken.

Ik heb een schuin dak

Bijna alle schuine daken hebben dakpannen. Deze daken zijn zeer geschikt om zonnepanelen op te monteren. Het montagemateriaal dat wij gebruiken, is voor diverse schuine daken toepasbaar. Met dakhaken en montagerail worden de panelen op uw dak gemonteerd.

Hoe meet ik de beschikbare ruimte op een schuin dak?

Vaak is een bouwtekening beschikbaar. Zo niet, dan bepaalt u de totale beschikbare ruimte op het dak door de afmetingen van een dakpan op te meten en het aantal dakpannen te tellen. Let wel op mogelijke beschaduwing door schoorstenen, dakkapellen en andere opstanden. Onze adviseur helpt u daar eventueel bij.

Ik heb een plat dak

Bijna alle platte daken zijn geschikt. De zonnepanelen kunnen meestal ideaal op het zuiden gericht worden met de juiste hellingshoek. Daardoor ontstaat een optimale opbrengst.

De meeste platte daken kunnen het gewicht van de zonnepanelen dragen. Bij twijfel laten wij uw dak door onze experts op draagkracht controleren tijdens een schouwing.

Hoe meet ik de beschikbare ruimte op een plat dak?

Het aantal beschikbare vierkante meters hangt niet alleen af van de grootte van uw dak. Let ook op zaken als lichtkoepels, mogelijke beschaduwing door schoorstenen en andere objecten en de voorgeschreven afstand tot de rand van het dak.

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Voor het plaatsen van zonnepanelen hoeft u normaal gesproken geen vergunning aan te vragen. Is het gebouw een monument of is sprake van een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, dan is een (beperkte) omgevingsvergunning vereist.
 Ook wanneer zonnepanelen op open terrein worden geplaatst kan een vergunning nodig zijn. Geeft een boom veel schaduw en wilt u deze kappen, dan moet een kapvergunning worden aangevraagd.

Natuurlijk zijn er regels. In hoofdlijnen komen deze op het volgende neer:


Komen de zonnepanelen op een schuin dak, dan

  • mogen de panelen niet uitsteken en moeten dus aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
  • moeten de panelen op het dakvlak worden geplaatst;
  • moet de hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de panelen worden gemonteerd.


Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte van de panelen bijvoorbeeld 40 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 40 centimeter zijn.

Zie ook de brochure Zonnecollectoren en zonnepanelen van het Ministerie van VROM.