Eindelijk Zon

Ik heb wel interesse. Wat gebeurt er als ik me aanmeld?

Voordat u een definitieve keuze maakt, is het belangrijk dat u een paar zaken bekijkt:

  • uw huidige elektriciteitsverbruik (aangezien de door u opgewekte energie a.h.w. afgetrokken wordt van uw rekening dient u de omvang van uw installatie enigszins af te stemmen op uw verbruik);
  • is uw meter geschikt om de teruglevering goed te registreren (op zonnige dagen verbruikt u minder dan hetgeen de zonnepanelen opwekken: deze stroom wordt aan het net geleverd, maar u profiteert ervan omdat deze teruggeleverde stroom van uw rekening wordt afgetrokken);
  • omvang en geschiktheid (ligging, hellingshoek) van uw dak;
  • is er een vergunningsplicht, woont u in een monument of stadsbeeldobject: dan zijn er aanvullende regels.

Onze adviseur komt vrijblijvend bij u thuis om uw situatie en uw voordeel te bespreken.