Eindelijk Zon

Lees hier alles over zonne-energie


Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel is een plaat waarop zonnecellen zijn aangebracht. Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dit materiaal heeft de bijzondere eigenschap dat het daglicht in elektrische energie kan omzetten. Dit staat bekend als het Photo Voltaic effect. Daarom worden zonnepanelen ook wel PV-panelen genoemd. De grootte van een paneel wordt bepaald door het aantal gemonteerde zonnecellen. Dus hoe groter een paneel des te meer zonnecellen en dus ook meer vermogen. Per m2 zonnepaneel maakt het echter niet veel uit.

Van zonne-energie naar stroom

De energie die zonnepanelen opwekken, is gelijkstroom. Om de energie om te zetten naar wisselspanning (230 volt) is een zogeheten omvormer nodig.
Deze omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst. De omvormer wordt met een elektriciteitskabel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk in uw woning.

Wat gebeurt er met mijn opgewekte stroom?

De door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnet van uw woning. Deze elektriciteit wordt dan gebruikt door de apparaten die op dat moment in werking zijn. Uw elektriciteitsmeter ‘loopt’ dan langzamer vooruit. U hoeft minder elektriciteit in te kopen van uw energiemaatschappij.

Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan u nodig heeft, wordt de teveel opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet.
Uw elektriciteitsmeter ‘loopt’ dan terug of registreert de terug geleverde elektriciteit. U verkoopt de elektriciteit aan uw energiemaatschappij tegen dezelfde prijs als de prijs waarvoor u inkoopt.