Eindelijk Zon

Het kost toch heel veel energie om zonnepanelen te produceren?

Zonnepanelen zijn meestal gemaakt op basis van silicium. Dit zit in zand, een van de meest voorkomende elementen op de wereld. Om zand om te zetten naar silicium is echter wel veel energie noodzakelijk. Toch bedraagt de energie-terugverdientijd van een zonnepaneel maar ongeveer één tot anderhalf jaar. In deze tijd produceert het paneel dus even veel energie als dat de complete fabricage gekost heeft.

Alle opgewekte energie daarna is dus winst en zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee!