Eindelijk Zon

Heb ik een vergunning nodig?

Normaal gesproken niet. Een zonnepanelen-installatie wordt altijd zodanig ge├»nstalleerd dat voldaan wordt aan alle bepalingen in het bouwbesluit. Is het gebouw een monument of stadsbeeldobject, is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Op platte daken, waarbij de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg is er meestal geen vergunning nodig. In andere gevallen is een omgevingsvergunning vereist. Via www.omgevingsloket.nl kunt u opzoeken of u een vergunning nodig heeft. 

Ook wanneer zonnepanelen op open terrein worden geplaatst, kan een vergunning nodig zijn. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen kunt u lezen in de brochure Zonnecollectoren en zonnepanelen van het Ministerie: